Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobnýchúdajov podľa zákona č. 136/2014 Z.z. O ochrane osobných údajov.


http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/136_2014.pdf